Enter the Lobby wordt een ontmoetingsplek van mensen, die betrokken zijn bij Charity organisaties. Mensen die vanuit de mogelijkheden van hun organisaties en die van hun persoonlijke talenten, aan het organisatie succes van Charity organisaties willen bijdragen. Waar alle mensen die zich vanuit hun werk inzetten voor een goed doel, hun netwerk vergroten en verdiepen. Met […]